Itinerarios formativos

En el mòdul d'especialitats el màster ofereix 2 itineraris formatius:

1- Especialitat Orientació Psicopedagògica a Secundària

Per a obtenir l'especialitat els estudiants hauran de cursar els 15 crèdits ECTS.

Les assignatures a realitzar en aquest itinerari formatiu són:

1- Orientació Psicopedagògica per al desenvolupament personal, acadèmic i professional en secundària I [5 ECTS]
2- Orientació Psicopedagògica per al desenvolupament personal, acadèmic i professional en Secundària II [5 ECTS]
3- A) Intervenció psicopedagògica amb l'adolescència en situació de vulnerabilitat[5 ECTS]
3- B) Educació Intercultural i atenció a la diversitat [5 ECTS]

Les matèries 3-A) i 3-B) tenen una rotació anual, és a dir, un any s'activa 3- A) Intervenció psicopedagògica amb l'adolescència en situació de vulnerabilitat i al següent any s'activarà 3-B) Educació Intercultural i atenció a la diversitat.

2- Especialitat Intervenció Psicopedagògica en l’Entorn Socio-Laboral

Per a obtenir l'especialitat els estudiants hauran de cursar els 15 crèdits ECTS.

Les assignatures a realitzar en aquest itinerari formatiu són:

1- Inserció sociolaboral. [5 ECTS]
2- Formació contínua: gestió del talent. [5 ECTS]
3- A) Dinàmica i gestió de grups i equips. [5 ECTS]
3- B) Organitzacions saludables i sostenibles. [5 ECTS]

Les matèries 3-A) i 3-B) tenen una rotació anual, és a dir, un any s'activa 3-A) Dinàmica i gestió de grups i equips i al següent any s'activarà 3-B) Organitzacions saludables i sostenibles.

Les competències específiques i genèriques del màster en psicopedagogia proporcionen la formació necessària per a actuar en diferents contextos, ja sigui educatius, sociolaborals o qualsevol altre context on calgui treballar amb persones. Les competències establertes en les diferents matèries relacionades amb cada especialitat permeten adquirir les competències específiques per a actuar en un camp específic, ja sigui amb l'especialitat d'Orientació Psicopedagògica en Secundària o en la d’Intervenció Psicopedagògica en l'Entorn Socio-Laboral.