Fitxa de la titulació

Nom

Màster universitari en Psicopedagogia

Crèdits ECTS

60

Preu crèdit ECTS

18,46€

Any d'inici

2011/2012

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català (70%), castellà (20%) i anglès (10%)

Places

40

Coordinació

Isabel del Arco Bravo fepts.coordmpsico@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge

[relació admesos juny]

Les competències específiques i genèriques del Màster en Psicopedagogia proporcionen la formació necessària per a actuar en diferents contextos, ja sigui educatius, sociolaborals o qualsevol altre context on calgui treballar amb persones.

El màster en Psicopedagogia s’adreça a:

  • Graduats/es universitaris que vulguin completar la seva formació per treballar amb persones, tant en els contextos educatius com en els sociolaborals.
  • Professionals en actiu de l'àmbit socioeducatiu i a altres titulats que cerquin una actualització o una formació especialitzada.

Ofereix dos especialitats vinculades als dos grans entorns d'intervenció del professional de la psicopedagogia: l'educatiu i el sociolaboral.

  • L'Especialitat Orientació Psicopedagògica a Secundària és equivalent al títol del màster que habilita per a l'exercici de la professió de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes en l’especialitat d'orientació educativa.
  • L'Especialitat Intervenció Psicopedagògica en l’Entorn Sociolaboral et formarà en eines i estrategies per intervenir en àmbits socials i laborals.