ARGILES FIGUEROLA, MARTA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: PSICOLOGIA
Email: marta.argiles@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Psicopedagogia - UdL 1 ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA PER AL DESENVOLUPAMENT PERSONAL, ACADÈMIC I PROFESSIONAL A SECUNDÀRIA II
Grau en Psicologia - UdL 4 INSTRUMENTS PER A L'AVALUACIÓ PSICOEDUCATIVA