Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Màster en Psicopedagogia
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Durada: 1 any
Crèdits ECTS: 60
Títol a què dona dret: Màster en Psicopedagogia per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4 (campus de Cappont)
E 25001 Lleida
Tel. +34 973 70 65 01
Fax + 34 973 70 65 02
http://www.fepts.udl.cat

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Mòdul obligatori 25
Optativitat 15
Pràcticum 20
TOTAL CRÈDITS 60

Pla d'estudis

Matèria ECTS
Mòdul I obligatori (25 ECTS)
Diagnòstic en educació i anàlisi de necessitats socioeducatives 6
Intervenció psicopedagògica en els processos d'ensenyament-aprenentatge en els diferents contextos 7
Orientació educativa, professional i laboral 6
Investigació i innovació psicopedagògica 6
Especialitat Orientació Psicopedagògica a Secundària (15 ECTS)
Orientació Psicopedagògica per al desenvolupament personal, acadèmic i professional a
Secundària I (OBLIGATÒRIA)
5
Orientació Psicopedagògica per al desenvolupament personal, acadèmic i professional a
Secundària II (OBLIGATÒRIA)
5
Intervenció psicopedagògica amb l'adolescència en situació de vulnerabilitat (OPTATIVA - BIANUAL*) 5
Educació Intercultural i atenció a la diversitat (OPTATIVA - BIANUAL*) 5
Intervenció Psicopedagògica en l'entorn Sociolaboral (15 ECTS)
Inserció sociolaboral (OBLIGATÒRIA) 5
Formació continua: gestió del talent (OBLIGATÒRIA) 5
Dinàmica i gestió de grups i equips (OPTATIVA - BIANUAL*) 5
Organitzacions saludables i sostenibles (OPTATIVA - BIANUAL*) 5
Mòdul III pràcticum (20 ECTS)
Pràctiques externes 14
Treball de fi de màster 6


* S'imparteix en anys alternatius. Consulteu els horaris.

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14453 INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ PSICOPEDAGÒGICA B 6
14451 INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN ELS PROCESSOS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE EN ELS DIFERENTS CONTEXTOS B 7
14452 ORIENTACIÓ EDUCATIVA, PROFESSIONAL I LABORAL B 6
14450 DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ I ANÀLISI DE NECESSITATS SOCIOEDUCATIVES B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14464 PRÀCTIQUES EXTERNES B 14
14466 ORGANITZACIONS SALUDABLES I SOSTENIBLES O 5
14460 FORMACIÓ CONTÍNUA: GESTIÓ DEL TALENT O 5
14457 EDUCACIÓ INTERCULTURAL I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT O 5
14468 ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA PER AL DESENVOLUPAMENT PERSONAL, ACADÈMIC I PROFESSIONAL A SECUNDÀRIA II O 5
14456 INSERCIÓ SOCIOLABORAL O 5
14467 ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA PER AL DESENVOLUPAMENT PERSONAL, ACADÈMIC I PROFESSIONAL A SECUNDÀRIA I O 5
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14463 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 6
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14301 PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS C 5
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14301 PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS C 5