Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14453 INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ PSICOPEDAGÒGICA B 6
14451 INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN ELS PROCESSOS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE EN ELS DIFERENTS CONTEXTOS B 7
14452 ORIENTACIÓ EDUCATIVA, PROFESSIONAL I LABORAL B 6
14450 DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ I ANÀLISI DE NECESSITATS SOCIOEDUCATIVES B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14464 PRÀCTIQUES EXTERNES B 14
14466 ORGANITZACIONS SALUDABLES I SOSTENIBLES O 5
14460 FORMACIÓ CONTÍNUA: GESTIÓ DEL TALENT O 5
14457 EDUCACIÓ INTERCULTURAL I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT O 5
14468 ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA PER AL DESENVOLUPAMENT PERSONAL, ACADÈMIC I PROFESSIONAL A SECUNDÀRIA II O 5
14456 INSERCIÓ SOCIOLABORAL O 5
14467 ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA PER AL DESENVOLUPAMENT PERSONAL, ACADÈMIC I PROFESSIONAL A SECUNDÀRIA I O 5
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14463 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 6
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14301 PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS C 5
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14301 PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS C 5