RIBES CASTELLS, RAMONA ANA

Categoria: TITULAR D'UNIVERSITAT
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA I TREBALL SOCIAL
Adreça electrònica: ramona.ribes@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Social - UdL 1 CONTEXTOS I ÀMBITS DE L'EDUCACIÓ SOCIAL II
Grau en Psicologia - UdL 4 PSICOGERONTOLOGIA
Grau en Educació Social - UdL 4 ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LA DISCAPACITAT
Grau en Educació Social - UdL 4 ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN PERSONES GRANS EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
Grau en Educació Social - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: Grup de Recerca en Orientació Psicopedagógica
Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Implementación y evaluación de un proyecto de convivencia y de prevención del acoso escolar: Implicación de toda la comunidad educativa 01/01/2019 30/06/2022 GEMMA FILELLA GUIU, NÚRIA PÉREZ ESCODA
Elaboració i aplicació d'un pla de practicum de forma compartida entre professorat de la Facultat de Ciències de l'Educació i els mestres d'escoles infantil i primària en la formació inicial del mestr 01/02/2001 31/01/2003 GLORIA JOVÉ MONCLÚS
Disseny i proposta d'implementació d'un model formatiu per a la iniciació professional i el mentoratge del professora de secundària 01/02/2007 31/01/2008 GLORIA JOVÉ MONCLÚS
Millorar la qualitat de l'ensenyament universitari incidint en l'atenció tutorial que rep l'alumnat de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de Lleida 01/04/2003 31/05/2004 GEMMA FILELLA GUIU
L'educació emocional en el currículum d'ESO. Una eina per al desenvolupament personal i social 01/06/2000 31/05/2001 GEMMA FILELLA GUIU
Implementación y evaluación de un programa de competencias emocionales para el alumnado de educación secundaria y sus familias 01/09/2023 31/08/2026 GEMMA FILELLA GUIU, AGNES ROS MORENTE
Disseny del programa formatiu de la titulació de Mestre d'educació infantil per la seva adaptació i implementació als ECTS 01/10/2005 30/06/2006 MARIA DEL MAR MORENO MORENO
Estudio longitudinal del impacto del uso de Internet en el desarrollo de procesos cognitivos, metacognitivos y sociales implicados en el aprendizaje de contenidos curriculares de la ESO. 01/10/2006 30/09/2009 MANUELA PIFARRÉ TURMO
Prevención y resolución de conflictos en contextos escolares a traves de la educación emocional 01/10/2007 30/09/2010 RAFAEL BISQUERRA ALZINA
Organització d'un model de pràcticum per les titulacions de la FCE de la Udl - Mestre, educació Social, Treball social i Psicopedagogia - des de les competències transversals. 15/05/2007 14/05/2009 JORDI LL. COIDURAS RODRIGUEZ
L'atenció a la diversitat de l'alumnat en els centres de secundària: Formació del professorat per donar resposta a l'heterogeneïtat educativa 15/10/2005 14/10/2006 GLORIA JOVÉ MONCLÚS
El uso educativo de internet como herramienta para aprender en la ESO. Estudio del impacto de la mediación de internet en los procesos cognitivos, metacognitivos y sociales implicados en el aprendizaj 20/11/2003 19/02/2007 MANUELA PIFARRÉ TURMO
El portafoli com a eina d'aprenentatge i avaluació del pràcticum en els estudis d'Educació Social 24/11/2006 23/11/2007 RAMONA ANA RIBES CASTELLS
Estructuració d'un model de pràcticum per les titulacions de la Facultat de Ciències de l'educació 24/11/2006 23/11/2007 ROSA MARÍA PÉREZ CALVO
Habilitats i competències: a la recerca de noves pràctiques per a la intervenció comunitària 31/01/2012 30/01/2013 ANNA MATA ROMEU
Definició de competències professionals en relació a l'atenció a la diversitat a les titulacions de grau de magisteri i a la de postgrau d'educació especial 31/10/2005 30/10/2006 JORDI LL. COIDURAS RODRIGUEZ
Tesis Any Direcció
El procés d'envelliment en la persona amb la síndrome de Down: indicadors del procés de deteriorament cognitiu i funcional relacionats amb la demència Alzheimer 1999 Sanuy Burgués, Jaume
Publicacions Any Autors Tipus
Sensory profile in the snoezelen intervention. 2021 Cid Rodriguez,M.; Ribes, R.; Janku, K. Article docent
Snoezelen and Dementia: a case study 2021 Ribes, R.; Cid,M.J.; LLamas, N. Article docent
Analysis of the relationship between Emotional Competences, Self-esteem, Classroom Climate, Academic Achievement, and level of Well-being in a sample of students of Primary Education 2017 Ros-Morente, A.; Filella, G; Pérez, N.; Ribes, R. Article d'investigació
Evaluación de la educación emocional en el ciclo medio de Educación Primaria 2011 Agulló, M.J.; Filella, G.; Soldevila,A.; Ribes, R. Article d'investigació
Vull aprendre. Innovació docent i tutoria Universitaria: projectes i propostes 2010 Casanovas M, Ribes R. (coord.) CD-ROM
The Professional Competences of the Social Educators during the Practicum 2009 Ribes, R.; Balsells, M.A.; Filella, G.; Soldevila, A. Article d'investigació
Actividades para la formación de profesionales reflexivos en la acción: una propuesta de desarrollo de competencias desde los créditos prácticos en los estudios de Maestro de Educación Especial 2009 Coiduras J, Valls MJ, Ribes R, Marsellés M, Jové G, Agulló MJ. Article d'investigació
Estudio sobre indicadores de bienestar docente en profesorado de Secundaria 2008 Ribes Castells, R.; Lumbierres, C.; Boix Peinado, J.L.; Cano, S.; De Andrés Viloria, C.; Jové Monclus, G.; Noria Jové, M.; Suau Puig, J. Article d'investigació
Estructuració d'un model de pràcticum per a les titulacions de la Facultat de Ciències de l' Educació 2008 Jové C, Casado N, Coiduras J, Navarro JL, Ribes R, Valls MJ, Remon J, Burrial X, Marsellés MA, Gros MJ, Pelegrí X. Capítol de llibre d'investigació
Preliminary evaluation of the implementation of a Mentorship Plan in the Faculty of Education at the University of Lleida (UdL), Spain 2008 Filella, G.; Lara, I.; Soldevila, A.; Nadal, J.; Ribes, R.; Agulló, M.A.; Carrillo, F. Article d'investigació
El desenvolupament de les competències professionals en el pràcticum d'educació social 2008 Ribes, R.; Balsells, M.A.; Filella, G.; Soldevila, A. Llibre docent
Los factores que potencian procesos inclusivos de calidad: aproximación a través de una investigación 2007 Valls, M.J.; Ribes, R.; Jové, G.; Coiduras, J.; Marsellés, MA. CD-ROM
La formación practica como bisagra en los procesos de innovación y de cambio en la titulación de maestro 2007 Jové, G.; Agulló, M.J.; Coiduras, J.; Marsellés, M.A.; Ribes, R.; Valls, M.J.; Cano, S. Article d'investigació
Una propuesta de contenidos para desarrollar la conciencia y la regulación emocional en la educación primária. 2007 Soldevila, A; Filella, G; Ribes, R; Agulló, M.J. Article d'investigació
El desarrollo de capacidades en la formación de maestros: ¿Realidad o Deseo? 2007 Valls MJ.; Ribes R.; Marsellés MA.; Jové G.; Coiduras J.; Agulló MJ. Article d'investigació
Calidad de vida y discapacidad: una mirada a los procesos inclusivos en las personas con discapacidad 2006 Jové, G. , Marselles, M.A. Cano, S. Ribes R. Valls, M.J, Coiduras, J. Capítol de llibre d'investigació
Els seminaris teòric-pràctics com a experiència d'innovació docent. [Los seminarios teórico-prácticos como experiencia de innovación docente] 2006 Ribes R, Balsells MA, Soldevila A, Vendrell C. CD-ROM docent
A proposal of contents to develop the emotional conscience and regulation in the Primary School Education 2006 Filella G, Soldevila A, Ribes R, Agulló MJ. Article en premsa
Los indicadores de calidad de vida como instrumento de evaluación de las condiciones que facilitan procesos inclusivos en las personas con discapacidad 2006 Valls MJ, Ribes R, Marsellés MA, Coiduras J. Capítol de llibre d'investigació
Emocionarse también en las aulas (Contenidos de Educación Emocional en la etapa Infantil y Primaria) 2006 Soldevila A, Filella G, Agulló MJ, Ribes R. CD-ROM docent
L'estudi de casos en la titulació d'Educació Social: una eina metodològica centrada en l'aprenentatge de competències professionals 2006 Ribes R, Balsells MA, Soldevila A, Vendrell C. CD-ROM
Guía para la elaboración y el análisis de los documentos escritos del prácticum de la tiulación de Magisterio - Educación Especial 2006 Jové G, Cano S, Gómez J, Agulló MJ, Coiduras J, Marsellés MA, Ribes R, Valls MJ. Article d'investigació
Guía para la elaboración y el análisis de los documentos escritos del Práctium de la titulación de Magisterio. Educación Especial 2005 Jové, G.; Coiduras, J.; Marsellés, M.; Ribes, R.; Valls, M.J.; Cano, S.; Gómez, J. Article d'investigació
Una propuesta de curriculum emocional en educación infantil (3-6 años) 2005 Bisquerra R, Soldevila A, Ribes R, Filella G, Agulló MJ. Article d'investigació
Monarquia Hispànica. Projecte: Internet com a eina per aprendre a secundària. Disponible a Internet: http://webquest.udl.es/Activitat-5/a5-inici.jsp 2005 Pifarré, M. (coord.), Gòdia, S., Martorell, I., Ribes, R. y Vendrell, C. Publicació electrònica docent
Objetivos y contenidos de un programa de educación emocional para personas mayores. Emociona't 2005 Soldevila A, Ribes R, Filella G, Agulló MJ. Article en premsa
Anàlisi dels indicadors de qualitat de vida que faciliten processos inclusius en les persones amb discapacitat 2005 Jové G.; Coiduras J.; Marsellés M.; Ribes R.; Valls MJ.; Cano S. Article d'investigació
Los indicadores de cualidad de vida: un instrumento para analizar los procesos inclusivos de las personas con discapacidad 2005 Jové, G.; Ribes, R.; Valls, M.J.; Cano, S.; Coiduras, J.; Marselles, M.A. Article d'investigació
Les pràctiques a la titulació de mestre d'Educació Especial 2004 Jové G. [Coord.] Agulló MJ,Coiduras J, Jové JJ, Marsellés MA, Palau I, Ribes R, Valls MJ. Altres llibres
Quiero enseñar... ¿me enseñas?: el desarrollo de competencias personales durante el período de prácticum en la formación inicial del maestro EE 2004 Marsellés, M.A.; Coiduras, J.; Jové, G.; Agulló, M.J.; Ribe, R.; Valls, M.J. Article d'investigació
El practicum en la titulación de maestro: eje vertebrdor de la mejora en la docencia universitaria y no universitaria 2004 Jové, G. [Coord.]; Agulló, M.J.; Coiduras, J.; Jové, J.J.; Marsellés, M.A.; Palau, I.; Ribes, R.; Valls, M.J. Capítol de llibre docent
Identificación de predictores significativos de calidad de vida en personas mayores con discapacidad intelectual 2004 Ribes R.; Coiduras J.; Jové G.; Marselles MA.; Valls P. Article d'investigació
Bases psicopedagògiques de les pràctiques 2004 Jové, G. (coord)., Agulló, M.J., Coiduras, J., Jové, J.J., Marsellés, M.A., Palau,I., Ribes, R. y Valls, M.J. Llibre docent
El tema transversal en el pràcticum 2003 Balsells MA (Coord), Alsinet C, Ballesté J, Filella G, Llevot N, Peret G, Ribes R, Soldevila A, Vendrell C. Capítol de llibre d'investigació
Pràcticum. Diplomatura d'Educació Social 2003 Balsells MA, Alsinet C, Ballesté J, Filella G, Llevot N, Peret G, Ribes R, Soldevila A, Vendrell C. Llibre docent
Elaboración de un cuestionario como instrumento de valoracion de la educación emocional 2002 M. J. Agulló; G. Filella; R.Ribes; J. Sanuy; A. Soldevila Capítol de llibre d'investigació
Formación del profesorado: asesoramiento sobre educación emocional en centros escolares de infantil y primaria 2002 Filella, G.; Ribes, R.; Agulló, J.; Soldevila, A. Article d'investigació
La atención a domicilio, un recurso para las personas con demencia Alzheimer? 2001 Ribes R, Soldevila A. Article d'investigació
Anomia, demencia Alzheimer y síndrome de Down 2001 Ribes R, Sanuy J. Article d'investigació
Estrategias para la orientación universitaria: implementación y evaluación de un Plan de Acción Tutorial en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Lleida ( curso 2003-04) 2000 Filella G, Agulló MA, Carrillo F, Lara I, Nadal J, Ribes R, Soldevila A. Article d'investigació
Detección de necesidades formativas para la intervención psicoeducativa en el ámbito de las personas mayores discapacitadas. 2000 R.Ribes, A.Soldevila Capítol de llibre d'investigació
Evaluación del envejecimiento psicològico en personas con discapacidad Psíquica. 2000 Ribes R, Sanuy J. Review
Declive cognitivo en memoria y lenguaje: indicadores del proceso de envejecimiento psicológico en la persona con síndrome de Down 2000 Ribes R, Sanuy J. Review
Indicadores cognitivos del proceso de envejecimiento en las personas con Síndrome de Down 2000 Ribes R, Sanuy J. Review
Investigación e innovación metodológica en la formación inicial del maestro en educación especial a partir de concebir la enseñanza como una práctica reflexiva 1999 Jové, J.J.; Ribes, R.; Marsellés, M.A.; Jové, G.; Cereza, J.M.; Valls, M.J. Capítol de llibre d'investigació