RIBES CASTELLS, RAMONA ANA

Categoria: TITULAR D'UNIVERSITAT
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: PSICOLOGIA
Email: ramona.ribes@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Psicopedagogia - UdL 1 INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN ELS PROCESSOS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE EN ELS DIFERENTS CONTEXTOS
Grau en Educació Social - UdL 1 CONTEXTOS I ÀMBITS DE L'EDUCACIÓ SOCIAL II
Grau en Psicologia - UdL 4 PSICOGERONTOLOGIA
Grau en Educació Social - UdL 4 ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LA DISCAPACITAT
Grau en Educació Social - UdL 4 ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN PERSONES GRANS EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
Grau en Educació Social - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Tesis Any Direcció
El procés d'envelliment en la persona amb la síndrome de Down: indicadors del procés de deteriorament cognitiu i funcional relacionats amb la demència Alzheimer 1999 Sanuy Burgués, Jaume
Publicacions Any Autors Tipus
Sensory profile in the snoezelen intervention. 2021 Cid Rodriguez,M.; Ribes, R.; Janku, K. Article docent
Snoezelen and Dementia: a case study 2021 Ribes, R.; Cid,M.J.; LLamas, N. Article docent
Analysis of the relationship between Emotional Competences, Self-esteem, Classroom Climate, Academic Achievement, and level of Well-being in a sample of students of Primary Education 2017 Ros-Morente, A.; Filella, G; Pérez, N.; Ribes, R. Article d'investigació
Evaluación de la educación emocional en el ciclo medio de Educación Primaria 2011 Agulló, M.J.; Filella, G.; Soldevila,A.; Ribes, R. Article d'investigació
Vull aprendre. Innovació docent i tutoria Universitaria: projectes i propostes 2010 Casanovas M, Ribes R. (coord.) CD-ROM
Actividades para la formación de profesionales reflexivos en la acción: una propuesta de desarrollo de competencias desde los créditos prácticos en los estudios de Maestro de Educación Especial 2009 Coiduras J, Valls MJ, Ribes R, Marsellés M, Jové G, Agulló MJ. Article d'investigació
The Professional Competences of the Social Educators during the Practicum 2009 Ribes, R.; Balsells, M.A.; Filella, G.; Soldevila, A. Article d'investigació
Preliminary evaluation of the implementation of a Mentorship Plan in the Faculty of Education at the University of Lleida (UdL), Spain 2008 Filella, G.; Lara, I.; Soldevila, A.; Nadal, J.; Ribes, R.; Agulló, M.A.; Carrillo, F. Article d'investigació
Estructuració d'un model de pràcticum per a les titulacions de la Facultat de Ciències de l' Educació 2008 Jové C, Casado N, Coiduras J, Navarro JL, Ribes R, Valls MJ, Remon J, Burrial X, Marsellés MA, Gros MJ, Pelegrí X. Capítol de llibre d'investigació
El desenvolupament de les competències professionals en el pràcticum d'educació social 2008 Ribes, R.; Balsells, M.A.; Filella, G.; Soldevila, A. Llibre docent
Estudio sobre indicadores de bienestar docente en profesorado de Secundaria 2008 Ribes Castells, R.; Lumbierres, C.; Boix Peinado, J.L.; Cano, S.; De Andrés Viloria, C.; Jové Monclus, G.; Noria Jové, M.; Suau Puig, J. Article d'investigació
El desarrollo de capacidades en la formación de maestros: ¿Realidad o Deseo? 2007 Valls MJ.; Ribes R.; Marsellés MA.; Jové G.; Coiduras J.; Agulló MJ. Article d'investigació
Los factores que potencian procesos inclusivos de calidad: aproximación a través de una investigación 2007 Valls, M.J.; Ribes, R.; Jové, G.; Coiduras, J.; Marsellés, MA. CD-ROM
La formación practica como bisagra en los procesos de innovación y de cambio en la titulación de maestro 2007 Jové, G.; Agulló, M.J.; Coiduras, J.; Marsellés, M.A.; Ribes, R.; Valls, M.J.; Cano, S. Article d'investigació
Una propuesta de contenidos para desarrollar la conciencia y la regulación emocional en la educación primária. 2007 Soldevila, A; Filella, G; Ribes, R; Agulló, M.J. Article d'investigació
Emocionarse también en las aulas (Contenidos de Educación Emocional en la etapa Infantil y Primaria) 2006 Soldevila A, Filella G, Agulló MJ, Ribes R. CD-ROM docent
Los indicadores de calidad de vida como instrumento de evaluación de las condiciones que facilitan procesos inclusivos en las personas con discapacidad 2006 Valls MJ, Ribes R, Marsellés MA, Coiduras J. Capítol de llibre d'investigació
A proposal of contents to develop the emotional conscience and regulation in the Primary School Education 2006 Filella G, Soldevila A, Ribes R, Agulló MJ. Article en premsa
Guía para la elaboración y el análisis de los documentos escritos del prácticum de la tiulación de Magisterio - Educación Especial 2006 Jové G, Cano S, Gómez J, Agulló MJ, Coiduras J, Marsellés MA, Ribes R, Valls MJ. Article d'investigació
Els seminaris teòric-pràctics com a experiència d'innovació docent. [Los seminarios teórico-prácticos como experiencia de innovación docente] 2006 Ribes R, Balsells MA, Soldevila A, Vendrell C. CD-ROM docent
Calidad de vida y discapacidad: una mirada a los procesos inclusivos en las personas con discapacidad 2006 Jové, G. , Marselles, M.A. Cano, S. Ribes R. Valls, M.J, Coiduras, J. Capítol de llibre d'investigació
L'estudi de casos en la titulació d'Educació Social: una eina metodològica centrada en l'aprenentatge de competències professionals 2006 Ribes R, Balsells MA, Soldevila A, Vendrell C. CD-ROM
Objetivos y contenidos de un programa de educación emocional para personas mayores. Emociona't 2005 Soldevila A, Ribes R, Filella G, Agulló MJ. Article en premsa
Una propuesta de curriculum emocional en educación infantil (3-6 años) 2005 Bisquerra R, Soldevila A, Ribes R, Filella G, Agulló MJ. Article d'investigació
Monarquia Hispànica. Projecte: Internet com a eina per aprendre a secundària. Disponible a Internet: http://webquest.udl.es/Activitat-5/a5-inici.jsp 2005 Pifarré, M. (coord.), Gòdia, S., Martorell, I., Ribes, R. y Vendrell, C. Publicació electrònica docent
Los indicadores de cualidad de vida: un instrumento para analizar los procesos inclusivos de las personas con discapacidad 2005 Jové, G.; Ribes, R.; Valls, M.J.; Cano, S.; Coiduras, J.; Marselles, M.A. Article d'investigació
Guía para la elaboración y el análisis de los documentos escritos del Práctium de la titulación de Magisterio. Educación Especial 2005 Jové, G.; Coiduras, J.; Marsellés, M.; Ribes, R.; Valls, M.J.; Cano, S.; Gómez, J. Article d'investigació
Anàlisi dels indicadors de qualitat de vida que faciliten processos inclusius en les persones amb discapacitat 2005 Jové G.; Coiduras J.; Marsellés M.; Ribes R.; Valls MJ.; Cano S. Article d'investigació
Identificación de predictores significativos de calidad de vida en personas mayores con discapacidad intelectual 2004 Ribes R.; Coiduras J.; Jové G.; Marselles MA.; Valls P. Article d'investigació
Les pràctiques a la titulació de mestre d'Educació Especial 2004 Jové G. [Coord.] Agulló MJ,Coiduras J, Jové JJ, Marsellés MA, Palau I, Ribes R, Valls MJ. Altres llibres
Quiero enseñar... ¿me enseñas?: el desarrollo de competencias personales durante el período de prácticum en la formación inicial del maestro EE 2004 Marsellés, M.A.; Coiduras, J.; Jové, G.; Agulló, M.J.; Ribe, R.; Valls, M.J. Article d'investigació
Bases psicopedagògiques de les pràctiques 2004 Jové, G. (coord)., Agulló, M.J., Coiduras, J., Jové, J.J., Marsellés, M.A., Palau,I., Ribes, R. y Valls, M.J. Llibre docent
El practicum en la titulación de maestro: eje vertebrdor de la mejora en la docencia universitaria y no universitaria 2004 Jové, G. [Coord.]; Agulló, M.J.; Coiduras, J.; Jové, J.J.; Marsellés, M.A.; Palau, I.; Ribes, R.; Valls, M.J. Capítol de llibre docent
Pràcticum. Diplomatura d'Educació Social 2003 Balsells MA, Alsinet C, Ballesté J, Filella G, Llevot N, Peret G, Ribes R, Soldevila A, Vendrell C. Llibre docent
El tema transversal en el pràcticum 2003 Balsells MA (Coord), Alsinet C, Ballesté J, Filella G, Llevot N, Peret G, Ribes R, Soldevila A, Vendrell C. Capítol de llibre d'investigació
Elaboración de un cuestionario como instrumento de valoracion de la educación emocional 2002 M. J. Agulló; G. Filella; R.Ribes; J. Sanuy; A. Soldevila Capítol de llibre d'investigació
Formación del profesorado: asesoramiento sobre educación emocional en centros escolares de infantil y primaria 2002 Filella, G.; Ribes, R.; Agulló, J.; Soldevila, A. Article d'investigació
Anomia, demencia Alzheimer y síndrome de Down 2001 Ribes R, Sanuy J. Article d'investigació
La atención a domicilio, un recurso para las personas con demencia Alzheimer? 2001 Ribes R, Soldevila A. Article d'investigació
Indicadores cognitivos del proceso de envejecimiento en las personas con Síndrome de Down 2000 Ribes R, Sanuy J. Review
Estrategias para la orientación universitaria: implementación y evaluación de un Plan de Acción Tutorial en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Lleida ( curso 2003-04) 2000 Filella G, Agulló MA, Carrillo F, Lara I, Nadal J, Ribes R, Soldevila A. Article d'investigació
Evaluación del envejecimiento psicològico en personas con discapacidad Psíquica. 2000 Ribes R, Sanuy J. Review
Detección de necesidades formativas para la intervención psicoeducativa en el ámbito de las personas mayores discapacitadas. 2000 R.Ribes, A.Soldevila Capítol de llibre d'investigació
Declive cognitivo en memoria y lenguaje: indicadores del proceso de envejecimiento psicológico en la persona con síndrome de Down 2000 Ribes R, Sanuy J. Review
Investigación e innovación metodológica en la formación inicial del maestro en educación especial a partir de concebir la enseñanza como una práctica reflexiva 1999 Jové, J.J.; Ribes, R.; Marsellés, M.A.; Jové, G.; Cereza, J.M.; Valls, M.J. Capítol de llibre d'investigació